POSLOVNI PROSTOR V LJUBLJANI

Si/

Poslovni prostori IT podjetja na Rudniku v Ljubljani, so zasnovani na esenci prostora - naravi dela. Izhodišče zasnove je tako preplet zbranega individualnega dela in dinamičnih srečanj delovne ekipe, ki se odvija hkrati. Preplet se odraža v tlorisni zasnovi, ki okoli transparentne sejne sobe v središču prostora niza delovna mesta v separejih, ki se po potrebi lahko zaprejo in narekujejo dinamiko posameznika, skupine ali prostora.

Za vzpodbudno in prijetno delovno okolje je poseben poudarek namenjen akustiki in osvetljenosti prostora. Obloge sten so iz perforiranih akustičnih panelov, medtem ko je strop obložen s studijskimi zvočnimi absorberji, ki poskrbijo da tudi telefonski pogovori nikogar ne motijo.  

Zasnova osvetlitve omogoča raznolike svetlobne scenarije, ki skupaj z barvno shemo in taktilnimi materiali temnih tal, lesenih stenskih oblog, svetlih delovnih površin in drobnih poudarkov preko dneva in večera omogoča prijetno počutje.

 

 

En/

IT company new office space in Ljubljana is designed on the essence of space - the nature of work. The starting point of the design is a combination of both focused individual work and dynamic team meetings, which take place at the same time. The entanglement is reflected in the floor plan with transparent and open main meeting room in the center surrounded by individual desks in booths, which if needed can be closed/opened and dictate the dynamics of individual user, group or office itself.

For a stimulating and pleasant working environment a special emphasis is on acoustics and lighting conditions. Lining the walls are made of perforated acoustic panels, while the ceiling is lined with studio sound absorbers that ensure telephone conversations do not bother anyone.

Lighting design enables a variety of lighting scenarios, which together with the color scheme - dark floor, wooden wall coverings, light desk surfaces and tiny accents- makes us feel comfortable throughout the day and evening.

.

 

INFO

2014 - 2015

Poslovni prostor/ Office space

Ljubljana

 

NAROČNIK / CLIENT

OSI d.o.o.

 

STATUS

Zgrajeno / Built

 

FOTO

Jernej Kokol, arhiv avtorjev