LESEN PAVILJON S SKODLAMI

Si/ 

Naravno bivalno okolje je bil povod in rdeča nit nastanka paviljona, ki je v celoti zgrajen izključno iz naravnih materialov. Bivalni paviljon služi kot oaza miru in zatočišče, varuje namreč pred slabim počutjem in alergijami, ki jih lahko sproža običajen nabor pretežno umetnih gradbenih materialov. Slednje je namreč v običajni, novi hiši, naročnika privedlo do potrebe po domu, ki diha z naravo in uporabnikom - ter ne povzroča alergij.

Tlorisno je paviljon zasnovan krožno in tako obiskovalcu prihrani vsak korak. Zasnova brez hodnikovomogoča, da je prostor izkoriščen do zadnjega centimetra, kar pri majhnem objektu še kako šteje.

Konstrukcijo sestavljajo vnaprej izdelane, masivne, lesene stenske plošče sestavljene iz desk, toplotna izolacija iz lesnih vlaken ter stavbna oprema iz masivnega lesa. V notranjosti stene zaključuje trstika in ometi vgrajeni po starem receptu, karakter hiše navzven pa zaokroži fasadni ovoj iz skodel.

.

En/

Natural living environment was the reason and core of making of pavilion entirely built exclusively from natural materials. The living pavilion serves as an oasis of peace and refuge, namely to protect against ill -being and allergies that can be triggered by usual range of mostly synthetic building materials. The latter was in fact the case in investor’s new house and led the need for a home that breathes with nature and its users - and doesn’t cause allergies.

Floor plan circular design saves the visitor every step. Design without aisles allows space being utilized to the last centimeter, which in small facility like this counts.

The structure consists of pre-designed, solid, wooden wall panels made f boards, thermal insulation f wood fibers, doors and windows of solid wood. Interior walls are finished with reed and plasters according to the old recipe, façade cladding of wooden shingles

 

 

 

INFO

2010

Stanovanjska hiša / Residential

Gorenjska

 

NAROČNIK

Zasebni / Private

 

STATUS

Zgrajeno/ Built

 

FOTO

Sodelavci / Co-workers