KUHINJSKA NAPA

Si/

Kuhinjska napa na samosvoj način odgovarja na situacijo v obstoječem stanovanju. Nova zasnova kuhinje umešča štedilnik v center prostora, zato je kuhinjska napa izpostavljena, v centru pozornosti.

Na najbližji točki se tako vpne na obstoječo odvodno vertikalo, brez odvečnih cevi postane le še školjka za zajem zraka oz. zaključek odvodne cevi. Obliko tako ohrani cev za izhodišče, površino za zajem je v prirezu cevi po kotom.

Vrtljiv pokrov omogoča lahko vzdrževanje standardnega filtra, ki se pere v pomivalnem stroju.  LED svetilka pod pokrovom dodatno osvetli štedilnik in ne segreva kuhinjske nape. Gumbi za regulacijo hitrosti  in prižig svetilke so lično in priročno umeščeni na nerjavečem ovoju nape.

Strošek izdelave tovrstne kuhinjske nape je primerljiv z drugimi izvedbami na trgu. Za načrt, več informacij ali nasvet pri vaši situaciji pokličite ali nam pišite. 

En/

This cooker hood has unique way of responding to the situation in the existing dwelling. The new design places the kitchen stove in the center of the area, so the hood is exposed, in the center of attention.

At the nearest point, so clamped to the existing vertical drain without excessive tube becomes only the shell for air intake or - completion of the drain hose. Shape maintains the pipe as a starting point, an area to capture the steam is in the angle cut-off.

Swivel cover allows easy maintenance of the standard filter to be cleaned in the dishwasher. LED light under the cover shed further light on the stove and do not heat up the cooker hood. Buttons for speed control and lighting of lamp are neatly and conveniently placed on stainless hood wrap.

The cost of producing this type of hood is comparable with other implementations in the market. For purchasing implementation plan, getting more information on product or advice on your cooker hood situation, call or email us.

 

INFO

2012

Produkt / Product

 

NAROČNIK

Zasebni / Private

 

STATUS

Izvedeno / Built

 

FOTO

Arhiv studia / Studio archive